Anúncios

Revista Virtual de Artes, com ênfase na pintura do século XIX

Posts com tag “Jiang Qing Yi

Um(a) autor(a), duas obras: JIANG QING YI (Derzhen ou Der Jen) – 2

JIANG QING YI (conhecida como Derzhen ou Der Jen)
(Taipei, Taiwan, China, 14 de abril de 1974 – 11 de abril de 2012)

4.jiang-qing-yi2.jiang-qing-yi-

Anúncios